OpenSwim - komplexní systém pro správu a činnost sportovní organizace

∗ plánování a evidence tréninků

∗ přiřazení personálu

∗ rezervační systém tréninků

∗ nominace a přihlášky

∗ archivace všech zapsaných tréninků

∗ předpisy a evidence plateb a členských příspěvků

∗ individualizace pro jednotlivé sportovce

∗ integrované digitální multi-stopky

∗ nástroj pro pořádání závodů

∗ databáze výkonů všech sportovců

∗ dokumentace činnosti jako fotky, videa, formuláře

To je jen základní výčet funkcí, které jsou v OpenSwim připraveny. 

Více se o systému dozvíte v představení funkcí.